Interactieve video

Interactieve video speelt in op de moderne samenleving. Mensen willen niet meer achterover leunen en kijken wat er wordt aangeboden. Mensen willen ‘in control’ zijn en zelf bepalen wat ze op welk moment bekijken. Netflix is niet voor niets zo populair. Interactieve video sluit daar op aan: de kijker kan in de video een menu aanklikken om de voor hem relevante video’s te bekijken. Daarnaast speelt het in op conversie; door klikbare knoppen toe te voegen schiet de conversie omhoog.

Meten is weten

Waarom interactieve video

  • In de video kunnen we knoppen en links toevoegen. Deze knoppen verwijzen de kijker naar de juiste plaats binnen uw website of webshop. Op deze manier draagt de video direct bij aan uw video conversie doelen. Ook als de video op externe pagina’s te zien is, zoals Linkedin of Facebook, blijven deze conversie knoppen zichtbaar.

  • Het is ook mogelijk om de kijker de mogelijkheid te geven om zelf te kiezen welke video’s voor hem relevant zijn op dat moment. IN de video kiest de kijker welke video hij nodig heeft. Bijvoorbeeld stap 1, 2 of 3 uit een proces. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden om het aantal telefoontjes op de servicedesk te verlagen.

  • Ook mooi: het plaatsen van een contactformulier IN de video. Een nieuwe, makkelijke en goedkope manier om nieuwe contacten te genereren voor het uitbreiden van uw e-mailbestand. Als de kijker eerst een nieuw tabblad moet openen of op een link moet klikken en daar pas gegevens kan achterlaten, kan dat als teveel werk worden ervaren. Nu kan men het direct invoeren en zal de conversie hoger liggen.

  • Daarnaast kunnen er ook downloadbare pdf’s of andere bestanden aan de video worden toegevoegd. Eigenlijk is het dus een mini-website waar conversie kan plaatsvinden. Ideaal!

Meer diensten